TOIMINTA 2024

Alaosaston toimintasuunnitelma vuodelle 2024

Kokoukset ja tapaamiset

Alaosasto luopuu vakio teeilloista ja keskittyy toiminnassaan tapahtumien ja retkien järjestämiseen.

Kokouksia pidetään kaksi kappaletta, toinen keväällä maaliskuulla ja toinen syksyllä marraskuussa.

 

Vuoden aikana hallitus järjestää kolme- neljä yhteistilaisuutta, joka voivat olla retkiä lähialueelle

katsomaan jotain kohdetta tai paistamaan makkaraa jollekin laavulle. Joulujuhla järjestetään yhtenä

tapahtumana. Kustakin tilaisuudesta ilmoitetaan seuran verkkosivuilla ja sopivin osin Lounais-Lapissa.

Jäseniä kannustetaan ja tuetaan osallistumaan emoseuran tai sen yhteistyökumppanien järjestämiin

tilaisuuksiin.

Muu toiminta

 

Alaosasto perustaa historiatoimikunnan, joka kokoontuu oman aikataulunsa mukaan ja koettaa 

taltioida Kemissä asuneiden karjalaisten historiaa ja heidän kokemuksiaan. Valokuvia skannataan

seuran verkkosivuille.

It-toimikunta ylläpitää alaosaston verkkosivuja.